Glenna Satchel In Floating Garden
Vera Bradley
22542-R27
$90.00
Carson Shoulder Bag In Floating Garden
Vera Bradley
22265-R27
$95.00
Carson Mini Shoulder Bag In Floating Garden
Vera Bradley
24437-R27
$70.00
Iconic Small Vera Tote In Cloud Vine
Vera Bradley
24379-Q28
$80.00
Iconic Mini Glenna Satchel In Cloud Vine
Vera Bradley
25819-Q28
$70.00
Iconic Glenna Satchel In Cloud Vine
Vera Bradley
22542-Q28
$90.00
Iconic Glenna Satchel In Peacock Blue
Vera Bradley
22545-J36
$110.00
Carson Shoulder Bag In Park Lace
Vera Bradley
26146-Q80
$125.00
Iconic Mini Glenna Satchel In Garden Grove
Vera Bradley
25819-Q21
$70.00
Iconic Glenna Satchel In Garden Grove
Vera Bradley
22542-Q21
$90.00
Carson Shoulder Bag In Garden Grove
Vera Bradley
22265-Q21
$95.00
Carson Mini Shoulder Bag In Garden Grove
Vera Bradley
24437-Q21
$70.00