Iconic Glenna Satchel In Gage Blue
Vera Bradley
22545-J92
$110.00
Carson Shoulder Bag In Gage Blue
Vera Bradley
22264-J92
$125.00
Iconic Glenna Satchel In Mint Flowers
Vera Bradley
22542-N33
$90.00
Iconic 100 Handbag In Mint Flowers
Vera Bradley
23964-N33
$90.00
Carson Shoulder Bag In Mint Flowers
Vera Bradley
22265-N33
$70.00
Carson Shoulder Bag In Classic Mocha
Vera Bradley
24799-M77
$230.00
Carson Shoulder Bag In Dusty Blue
Vera Bradley
24799-G52
$230.00
Carson Shoulder Bag In Black
Vera Bradley
24799-481
$230.00
Carson Mini Shoulder Bag In Mint Flowers
Vera Bradley
24437-N33
$70.00
Carson Shoulder Bag In Lavender Meadow
Vera Bradley
22265-M24
$95.00
Carson Mini Shoulder Bag In Lavender Meadow
Vera Bradley
24437-M24
$70.00
Iconic Shoulder Bag In Lavender Meadow
Vera Bradley
23743-M24
$80.00