Iconic Glenna Satchel In Gage Blue
Vera Bradley
22545-J92
$110.00   $82.50
Iconic Large Travel Duffel In Gage Blue
Vera Bradley
22283-J92
$130.00   $97.50
Carson Shoulder Bag In Gage Blue
Vera Bradley
22264-J92
$125.00   $93.75
Laptop Organizer In Gage Blue
Vera Bradley
21187-J92
$64.00   $48.00
Iconic Turnlock Wallet In Gage Blue
Vera Bradley
24156-J92
$80.00   $60.00
Iconic Lunch Bunch In Gage Blue
Vera Bradley
22889-J92
$40.00   $30.00
Breakaway Lanyard In Gage Blue
Vera Bradley
15279-J92
$25.00   $18.75
Iconic Campus Backpack In Gage Blue
Vera Bradley
22598-J92
$145.00   $108.75
Carson Mini Hobo Crossbody In Gage Blue
Vera Bradley
22808-J92
$88.00   $66.00
Iconic Tablet Tamer Organizer In Gage Blue
Vera Bradley
22625-J92
$58.00   $43.50
Iconic Coin Purse In Gage Blue
Vera Bradley
23268-J92
$20.00   $15.00
Lanyard In Gage Blue
Vera Bradley
24160-J92
$20.00   $15.00